Tehsil Meaning In Marathi

सोप्या उदाहरणे आणि व्याख्यांसह Tehsil चा खरा अर्थ जाणून घ्या.

17008

तहसील

संज्ञा

Tehsil

noun

व्याख्या

Definitions

1. भारताच्या काही भागात प्रशासकीय क्षेत्र.

1. an administrative area in parts of India.

Examples

1. प्रत्येक तहसीलमध्ये साधारणपणे 200 ते 600 गावांचा समावेश असतो.

1. each tehsil usually comprises between 200-600 villages.

2

2. या तालुक्यात एकूण १७९ गावे आहेत.

2. there are total 179 villages in this tehsil.

1

3. प्रत्येक गाव आणि शहर किंवा तहसीलमध्ये कौटुंबिक न्यायालय असते.

3. every town and city or tehsil has court of family judge.

1

4. ते एक तहसील आहे.

4. it is a tehsil.

5. बहोरीबंद तहसीलचे ठिकाण हे बहोरीबंद शहर आहे.

5. bahoriband tehsil headquarters is bahoriband town.

6. हे उपविभाग विविध तहसील किंवा तालुक्यांमध्ये विभागलेले आहेत.

6. these subdivisions are divided into various tehsils or talukas.

7. भारतात सुमारे 4,500 तहसील आहेत, त्यापैकी काही मोठ्या आहेत.

7. there are about 4,500 tehsils in india, some of which are pretty sizeable.

8. आता तुम्हाला रेशनकार्ड कार्यालयात किंवा तहसील कार्यालयात अनेकवेळा जाण्याची गरज नाही.

8. now, you do not need to go to the ration card office or tehsil office several times.

9. येथे, अर्जदार 'राज्य', 'जिल्हा', 'तहसील/तालुका' आणि 'ग्रामपंचायत' निवडू शकतात.

9. here candidates can select the“state”,“district”,“tehsil/ taluk” and“gram panchayat”.

10. गोमर्डा अभयरण्य सारंगढ तहसील येथे ६० किमी अंतरावर आहे. जिल्हा मुख्यालयाचे.

10. gomarda abhayaranya situated in sarangarh tehsil 60 kms. from the district headquarters.

11. ब्रिटिश प्रशासनात जिल्ह्यांचा समावेश होता, जे तहसील किंवा तालुक्यांमध्ये विभागले गेले होते.

11. british administration consisted of districts, which were divided into tehsils or taluks.

12. जुन्या तहसील रोडवर असलेल्या हनुमान मंदिराला मंगळवार आणि शनिवारी हजारो लोक भेट देतात.

12. hanuman temple situated on old tehsil road is visited by thousands on tuesdays and saturdays.

13. वापरकर्ते कार्यकारिणीला कॉल करू शकतात आणि त्यांना त्यांच्या गावाचा/ठिकाणाचा/जिल्हा/तहसीलचा पत्ता देऊ शकतात.

13. the users can call the executive and can give them their village/ location/ district/ tehsil address.

14. साइट्समध्ये बडगाममधील 372 रेशन स्टोअर्स, 285 खतांची दुकाने आणि 13 महसूल कार्यालये (तहसील) समाविष्ट आहेत.

14. the places include 372 ration shops, 285 fertilizer shops and 13 revenue(tehsil) offices across budgam.

15. तहसील नौशेरा येथे कृत्रिम शिबिराचे आयोजन करावे आणि राजौरी येथे पुनर्वसन केंद्र सुरू करावे.

15. a prosthesis camp should be organized in tehsil naushera and a rehabilitation centre should be opened in rajouri.

16. पंचायत गट/पंचायत समिती तहसील किंवा तालुक्याच्या गावांसाठी काम करते ज्यांना एकत्रितपणे विकास गट म्हणतात.

16. block panchayat/panchayat samiti works for the villages of the tehsil or taluka that together are called a development block.

17. पंचायत गट/पंचायत समिती तहसील किंवा तालुक्याच्या गावांसाठी काम करते ज्यांना एकत्रितपणे विकास गट म्हणतात.

17. block panchayat/panchayat samiti works for the villages of the tehsil or taluka that together are called a development block.

18. 1801 मध्ये बस्ती हे तहसीलचे स्थान बनले आणि 1865 मध्ये ते नवनिर्मित जिल्ह्याचे स्थान म्हणून निवडले गेले.

18. in 1801, basti became the tehsil headquarters and in 1865 it was chosen as the headquarters of the newly established district.

19. रावळा मंडईतील उप तहसीलची मागणी अनेक पटींनी वाढली आहे कारण तहसील घरसाणा मुख्यालय रावळा मंडीपासून 30 किमी अंतरावर आहे.

19. the demand for sub-tehsil at rawla mandi has been raised many times because tehsil headquarters gharsana is 30 km from rawla mandi.

20. लायलपूर जिल्ह्याच्या (आता फैसलाबाद) तहसील जरनवाला येथे, गंगारामने एक अनोखी प्रवास सुविधा, घोडा चालवणारी घोडा ट्रेन बनवली.

20. in tehsil jaranwala of district lyalpur(now faisalabad), ganga ram built a unique travelling facility, ghoda train horse pulled train.

tehsil

Tehsil meaning in Marathi - This is the great dictionary to understand the actual meaning of the Tehsil . You will also find multiple languages which are commonly used in India. Know meaning of word Tehsil in Hindi, Tamil , Telugu , Bengali , Kannada , Marathi , Malayalam , Gujarati , Punjabi , Urdu.

© 2023 GoMeaning. All rights reserved.